Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona i wdrożona w celu ochrony Twoich danych osobowych oraz zapewnienia, że będą one przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - RODO.

 

I. Administrator danych osobowych 

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ewa Jakubow-Mularczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EMPETS s.c. Ewa Jakubow-Mularczyk, Adrian Mularczyk z siedzibą w Częstochowie (42-202), przy ul. Ogrodowej 29a, NIP: 9492210764, REGON: 365481689, będąca właścicielem marki BASE oraz sklepu internetowego www.baseshop.pl.

Z Administratorem możesz skontaktować się:

- wysyłając wiadomość email na adres: office@baseshop.pl;

- dzwoniąc pod nr telefonu: +48 793 444 722;

- wysyłając list na adres: ul. Ogrodowa 29a, 42-202 Częstochowa.

 

IIPodstawowe zasady przetwarzania danych osobowych 

 

Gromadzone dane osobowe przechowujemy na terenie Unii Europejskiej. W myśl przepisów obowiązującego prawa, w tym RODO mogą być one przesyłane także do kraju spoza Unii i tam przetwarzane. Jeśli przekazujemy dane poza obszar Unii, stosujemy zgodne z prawem klauzule umowne zaś w przypadku przekazywania danych na teren USA – Tarczę prywatności.

Twoje dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom współpracujących z nami na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, świadczącym usługi, które zmierzają do zapewnienia Ci najlepszej obsługi oraz realizacji złożonych przez Ciebie zamówień. Dane mogą być udostępniane również podmiotom posiadającym do tego prawo na mocy powszechnie obowiązujących przepisów, w tym urzędom skarbowym, ZUS oraz innym uprawnionym podmiotom publicznym, w zakresie posiadanych uprawnień. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz niżej.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich, ani nie wymieniamy z innymi podmiotami w celach marketingowych.

Twoje dane osobowe przetwarzamy na mocy umowy, którą zawieramy, gdy kupujesz nasze produkty. Twoje dane przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny do właściwej realizacji świadczonej dla Ciebie usługi. W niektórych przypadkach, na przykład lepszego dopasowania działania usług do Twoich potrzeb, możemy poprosić Cię o zgodę na podanie dodatkowych danych. Wówczas te dane przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody. Wyrażenie zgody jest oczywiście dobrowolne, a wszystkie wyrażone zgody możesz odwołać.

 

III. Twoje prawa w kontekście RODO

 

Zgodnie z RODO przysługując Ci następujące prawa:

Prawo dostępu do danych

W każdej chwili możesz zwrócić się do nas z prośbą o wykazanie jakie Twoje dane posiadamy.  

Prawo do poprawiania danych

W każdej chwili możesz zwrócić się do nas z prośbą o zaktualizowanie lub poprawienie Twoich danych, jeśli uznasz, że są one nieprawidłowe.

Prawo do usunięcia danych

W każdej chwili możesz zwrócić się o usunięcie Twoich danych z naszej bazy. Zrobimy to tak szybko jak będzie to możliwe. Prawo to jest ograniczone w stosunku do danych, które przechowujemy w celach podatkowych, jak również danych które są niezbędne w celu dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, w czasie ich istnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu

W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba, że będziemy w stanie wykazać istnienie takiego uzasadnionego interesu uprawniającego nas do ich przetwarzania (np. w celu realizacji roszczeń). W takiej sytuacji niezwłocznie poinformujemy Cię o tym fakcie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

W każdym czasie możesz zwrócić się do nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych do konkretnych kategorii lub celów. Przede wszystkim dotyczy to przetwarzania danych w celach marketingowych. Jeśli zażądasz ograniczenia danych dostosujemy się do Twojego wniosku, chyba, że będzie istniała prawna podstawa do przetwarzania ich w szerszym zakresie. Wówczas niezwłocznie Cię o tym poinformujemy.

Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, możesz wnieść skargę do PUODO na adres urzędu:

Prawo do przenoszenia danych (w ramach naszych możliwości technicznych)

Możesz zwrócić się do nas z prośbą o udostępnienie Twoich danych innym podmiotom w formie ustrukturyzowanej. Dotyczy to tylko danych które posiadamy. W takim przypadku postaramy się przekazać te dane zgodnie z Twoją prośbą wskazanemu przez Ciebie podmiotowi, który również stanie się ich Administratorem. Zrobimy to jeśli będzie to dla nas technicznie wykonalne i nie będzie sprawiało nadmiernych trudności

 

IV. Dane osobowe przy zakupach w sklepie BASE 

 

W sklepie internetowym BASE przetwarzamy Twoje dane osobowe przede wszystkim w celu realizacji Twoich zamówień i zwrotów oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie dostawy produktów. Używamy ich także w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących powyższych zagadnień. Twoje dane osobowe są nam także potrzebne do zarządzania Twoimi płatnościami oraz przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych, dotyczących zamówionych przez Ciebie produktów.

W tym zakresie przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

- dane kontaktowe, takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu

- informacje na temat płatności i historię płatności

- informacje na temat zamówień.

Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia Ci wymienionych wyżej usług. Otrzymują je wyłącznie magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia; firmy realizujące płatności oraz przetwarzające płatności online;

Twoje dane będą przez nas przetwarzane tak długo, jak długo będziesz naszym aktywnym klientem. Dane niezbędne do celów podatkowych będą przechowywane w okresie zgodnym z obowiązującymi przepisami. Ponadto będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w trakcie istnienia wzajemnych roszczeń, w takim zakresie w jakim są one niezbędne do ich realizacji w świetle obowiązujących przepisów prawa.

 

V. Dane osobowe w ramach marketingu sklepu BASE

 

Jeśli wyrazisz na to zgodę, będziemy korzystać z Twoich danych osobowych do przesyłania Ci informacji i ofert marketingowych za pośrednictwem poczty email

 

W tym celu będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

- dane kontaktowe, takie jak: adres e-mail,

- dane demograficzne;

- jakie produkty i oferty zostały przez Ciebie pobrane do koszyka zakupów lub z niego usunięte.

Jeśli założysz konto w naszym sklepie, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem, m.in.: imię i nazwisko, adres, dane demograficzne, historia zakupów, sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy.

Twoje dane mogą być przekazane firmom zewnętrznym świadczonym dla nas obsługę w zakresie usług marketingowych i będą używane wyłącznie do świadczenia na Twoją rzecz stosownych usług, w zleconym przez nas zakresie.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych niezwiązanych z naszymi usługami, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Tak jak wspominaliśmy, Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody. Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji marketingowych. Gdy tylko to uczynisz, niezwłocznie zaprzestaniemy wysyłki wszelkich ofert w ramach informacji marketingowych.

 

Możesz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w następujący sposób:

- klikając w link „odsubskrybuj” umieszczony w każdej wysłanej przez nas wiadomości email;

- edytując ustawienia Twojego konta w zakładce ustawienia naszego sklepu

Będziemy przechowywać Twoje dane przeznaczone do celów marketingowych do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę. W przypadku informacji handlowych wysyłanych pocztą e-mail, uznamy Cię za nieaktywnego klienta, jeśli w ciągu trzech lat nie otworzysz żadnej wiadomości e-mail od nas. Po upływie tego czasu usuniemy Twoje dane osobowe z naszej bazy.

 

VI. Polityka cookies

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu baseshop.pl z siedzibą pod adresem: ul. Ogrodowa 29a, 42-202 Częstochowa.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

(Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Źródło informacji:  http://wszystkoociasteczkach.pl/)